HUKMDORLAR

​​​​​​​Sulaymon ibn Shodibiy

Sulaymon ibn Shodibiy

 

(? – 1763 yil)

(1762-1763, 3 oy)

Qo‘qon xonligida 12 yil hukmronlik qilgan Erdonabiy vafot etgach (1762), Shodibiyning o‘g‘li Sulaymonbek taxtga o‘tqaziladi, lekin suiqasd tufayli uch oy hikmronligidan so‘ng o‘ldiriladi. Sulaymonbekning qotillari Abdulla Qushbegi, G‘urumsaroy hokimi O‘tov Bakavul va yana bir qancha qo‘qonlik aslzodalar Norbo‘tabiyni davlat boshqaruv ishini qabul qilib olishga ko‘ndiradilar va uni xon deb e’lon qiladilar.