Home / O'zbekiston tarixi / O’zbek xalqlarining etnik shakllanishi

O’zbek xalqlarining etnik shakllanishi

O’zbek xalqlarining etnik shakllanishi

Xalqning kelib chiqishi murakkab dolzarb muammo va ulizm tarix fanining yutuqlari bo’yicha chambarchas bog`liq. Shu kunlarga qadar xalkning kelib chiqishi yoki etnogenezi alohida fon sifatida shakllanib yetgani yo`q, ammo yaqin kelajakda o`zida qator ijtimoiy va tabiiy fanlar yutuqlarini mujassamlashtirgan etnogenez fani yuzaga kelishi shubha tug`diradi. Keyingi yillarda dunyo olimlari hamkorlikda ...

Davomi »