Home / Milliy an'analar / Milliy sport

Milliy sport

Kurashning rivojlanish tarixi

O’zbek kurashi bir necha ming yillik tarixga ega. Qadimiy qo’lyozmalarda eramizdan oldingi davrlarda ham kurash ommaviy musobaqalar tarkibidan munosib o’rin olganligi haqida adabiyotlar mavjud. Buni ko’pgina yozma va tarixiy yodgorliklar tasdiqlaydi. Navoiyning “Farhod va Shirin” dostonida, Boburning “Boburnomasi”da xalq og’zaki ijodida “Alpomish”, “Go’ro’g’li”, “To’lg’anoy” dostonlarida pahlavonlar kurashi maxf etilgan. Buyuk allomamiz Abu ...

Davomi »

Milliy Kurash

Kurash — sport turi, belgilangan qoidaga muvofiq ikki sportchining yakkama-yakka olishuvi. Kurashish san’ati ko’p xalqlarda qadim zamonlardan buyon ma’lum. Kurash ayniqsa Yunonistonda keng tarqalib, qadimgi olimpiada musobaqalaridan doimiy o’rin olib kelgan. Milliy Kurashning xilma-xil ko’rinishlari O’zbekiston, Gretsiya, Italiya, Yaponiya, Turkiya, Eron, Afg’oniston, Rossiya, Gruziya, Armaniston, Ozarbayjon, Qozog’iston va boshqa mamlakatlarda mavjud. ...

Davomi »

Uloq-ko‘pkari musobaqalari

Prezidentimiz Islom Karimov “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” asarida ta’kidlaganidek, har qaysi xalq yoki millatning ma’naviyatini uning tarixi, o‘ziga xos urf-odat va an’analari, hayotiy qadriyatlaridan ayri holda tasavvur etib bo‘lmaydi. Bu borada, tabiiyki, ma’naviy meros, madaniy boyliklar, ko‘hna tarixiy yodgorliklar muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Mustaqillik yillarida milliy an’ana va ...

Davomi »