Home / O’zbekiston tarixi

O’zbekiston tarixi

Amir Temur va Temuriylar

Amir Temur va Temuriylar Turkistonning buyuk farzandi Amir Temurning siyosiy faoliyatiga va harbiy yurishlariga bag`ishlangan adabiyotlar juda ko`p, XIV-XV arslardagi tarixiy asrlar orasida Sharafuddin Ali Yazdiyga tegishli Zafarnoma alohida o’rin egallaydi. Yazdiy Temur xayotining so’nggi yillarida uning bosh devonida xizmatda bo`lib, Temurning Kichik Osiyo mamlakatlariga bo`lgan yurishlarida qatnashgan.             Sovetlar ...

Davomi »

Movaraunnaxr va Xurosonda moddiy va ma`naviy taraqqiyotning yangi bosqichga ko`tarilishi (Renessans)

Movaraunnaxr va Xuroson Movaraunnaxr va Xurosonda moddiy va ma`naviy taraqqiyotning yangi bosqichga ko`tarilishi (Renessans) Arablar Xuroson, Movaruannxr va Xorazmni bosib olgach, hamma yerda bo`lgani kabi o`lkamizda ham qattiqqo`llik bilan yurtni arablashtirish siyosatini olib bordilar.  O`lkada islom dini bilan bir qatorda arab tili, arab alifbosi ham joriy qilindi. Arab tili-davlat tili, ...

Davomi »

O’zbek xalqlarining etnik shakllanishi

Xalqning kelib chiqishi murakkab dolzarb muammo va ulizm tarix fanining yutuqlari bo’yicha chambarchas bog`liq. Shu kunlarga qadar xalkning kelib chiqishi yoki etnogenezi alohida fon sifatida shakllanib yetgani yo`q, ammo yaqin kelajakda o`zida qator ijtimoiy va tabiiy fanlar yutuqlarini mujassamlashtirgan etnogenez fani yuzaga kelishi shubha tug`diradi. Keyingi yillarda dunyo olimlari hamkorlikda ...

Davomi »

O’zbek davlatchiligining shakllanishi va dastlabki taraqqiyot bosqichlari

O’zbek davlatchiligining shakllanishi va dastlabki taraqqiyot bosqichlari Jahonning turli mintaqalarida ibtidoiy jamoa tuzumining yemirilishi jarayonida ilk davlat uyushmalarining yuzaga kela boshlanganligini kuzatish mu`mkin.             Dehqonchilikning va chorvachilikning paydo bo`lishi, xunarmandchilikning vujudga kelib taraqqiy etishi, mehnat qurollarining takomillashishi mehnat unmdorligining oshishiga olib keldi.             Ayni paytda urug` jamoasi xududiy qo`shni jamoasiga ...

Davomi »

Markaziy osiyo insoniyat sivilizatsiyasining qadimgi o’choqlaridan biri

Markaziy osiyo insoniyat sivilizatsiyasining qadimgi o’choqlaridan biri  Hozirgi kunga kelib Vatan tarixiga bo`lgan diqqat-e`tibor nihoyatda kuchaygan bir davrda, O`zbekiston hududlari eng qadimgi davrlardan boshlab jahon sivilizatsiyasining o`choqlaridan biri ekanligiga hech qanday shubha qolmadi. Nafaqat O`zbekiston, balki, butun O’rta Osiyo xududlarida olib borilayotgan keng maqsaddagi tadqiqot ishlarining natijalari ham Vatanimizning jahon ...

Davomi »

MUSTAQIL O`ZBEKISTON DAVLATINING TASHKIL TOPISHI

O`zbek xalqining mustaqillik uchun intilishi XX asr intihosida dunyoning qariyb uchdan bir qismida misli ko`rilmagan hodisalar sodir bo`ldi. «Sotsializm» deb atalgan totalitar tuzum, «kommunistik mafkura» deb atalmish zo`ravonlik va tazyiqqa asoslangan mafkura tanazzulga uchradi. Bunday «kommunistik mafkura»ni butun jahonga, Yer yuziga yoyishni da’vo etgan SSSR jamiyat sifatida ham, davlat sifatida ...

Davomi »