Home / MILLIY AN’ANALAR / MILLIY MUSIQA ASBOBLAR

MILLIY MUSIQA ASBOBLAR

TANBUR – Manbalarda kelishicha Tanbur so`zi – forscha yurakni tirnovchi yani tan – yurak, bur tirnash degan ma’noni anglatadi.
Davomi »


 

DUTOR – forscha “ikkita tor” degan ma`noni anglatadi. Dutor eng qadimiy cholgulardan hisoblanib hatto tanburning ibtidoiy kurinishidan darak beruvchi cholg`u degan tahminlar ham uchraydi.
Davomi »


 

RUBOB – Osiyoning ayrim xalqlari (xususan o`zbeklar, tojiklar) o`rtasida qadimdan keng tarqalgan torli tirnama cholg`u asbobi.
Davomi »


 

CHANG –  Yozma manbaalarga ko`ra XV, XVII asrlardan boshlab “chang” sozi musiqa hayotimizda ma’lum o`rin egallay boshlagan.
Davomi »


 

NAY – puflab chalinadigan musiqa asbobi. Sharq mamlakatlarida, xususan Oʻrta Osiyoda keng tarqalgan.
Davomi »


 

SURNAY – (fors. sur — toʻy, bayram va nay; toʻyda chalinadigan nay) puflab chalinadigan musiqa asbobi.
Davomi »


 

DOIRA – (childirma, chirmanda, doyra, daff, dapp) – o`zbek, tojik va uyg`ur xalqlari orasida keng tarqalgan.
Davomi »


 

QAYROQ – Qayroq O`rta Osiyo xalqlari o`rtasida tarqalgan urma musiqa asbobi.
Davomi »


 

NOG`ORA – Urib chalinadigan o`zbek xalq chog`u asboblaridan.
Davomi »


 

CHANG-QOVUZ – Milliy musiqa asbobi, lab bilan qilib turilib chertib chalinadigan asbob.

Davomi »

 

http://economical.uz/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.